Dagbesteding - Begeleiding - Coaching

DBC de Stek is een organisatie die dagbesteding aanbiedt voor mensen met een beperking. 

DBC de Stek heeft een werklocatie tot zijn beschikking op de Proeftuin van Holland van ongeveer 12 hectare groot wat gesitueerd is aan de buitenrand van het dorp tegen de polder aan.
Er is zowel veel grasland als veel water op en rondom het terrein .

Volwassenen, jeugdigen en kinderen zijn welkom bij ons. Voor elke doelgroep hebben we een apart programma. 
Bij volwassenen is de dagbesteding arbeidsmatig, bij de jeugdigen kan het een vorm van stage zijn vanuit het onderwijs, of als onderwijs niet meer gaat, als volledige dagbesteding.

Voor kinderen is het van belang dat er een zinvolle gestructureerde dag-invulling is, waarbij er aandacht is voor het ontwikkelen van schoolse-en sociale vaardigheden
maar ook ruimte is voor (re)creatieve en assisterende (arbeidsmatige) activiteiten.
Er dient een goede balans te zijn tussen leren en ontspanning. 

Het is bij DBC de Stek alleen mogelijk om dagbesteding af te nemen als u een beschikking heeft, dit kan zowel WMO, JW als PGB zijn.