Prachtige fiets- en wandelroutes vanaf de Proeftuin

12 januari 2023

In de omgeving van de Proeftuin van Holland in Boskoop kun je prachtige fiets- en wandeltochten maken. Boskoop staat bekend als grootste aaneengesloten boomkwekerijgebied ter wereld! Het gebied kent een prachtige afwisseling tussen waterrijk boomkwekerijgebied, laag gelegen droogmakerijen en veenweidepolders.

Vanaf de Proeftuin vertrekken drie fietsroutes: de Veenweideroute (28 km), Coperoute (verkort, 32 km) en de Sierteeltroute (41 km).

 

Omgeving te voet verkennen

Naast het vele groen bezit Boskoop ook 12 rijksmonumenten en zijn er talrijke ophaal-, draai- en boogbruggen. Deze karakteristieke bruggen zijn aangelegd om de vaarsloten in het slagenlandschap voor transport over water bereikbaar te houden. Het slagenlandschap is een landschap waarbij verkaveling heeft plaatsgevonden in smalle banen (slagen) met daartussen sloten.

De Proeftuin van Holland is een mooi startpunt om dit cultuurhistorisch topgebied wandelend te komen beleven. Vanaf de Proeftuin vertrekken drie wandelroutes: Rondje Polder de Wijk (6,9 km), Tempelroute (9,4 km) en de Houtakkersroute (12 km).

Klik hier voor meer informatie over de routes.

Prachtige fiets- en wandelroutes vanaf de Proeftuin