Historie

Oorspronkelijk was op de huidige locatie van de Proeftuin van Holland het ‘Proefstation voor de Boomkwekerij’ gevestigd. Op grote schaal werden hier op circa 11 ha grond, verschillende boomkwekerijgewassen getest, verdeeld over proefvelden en in een kas. Het toenmalige kantoor met laboratorium is nog steeds onderdeel van de huidige Proeftuin van Holland en doet in aangepaste vorm dienst als kantorenlocatie.

In 2004 maakte Praktijkonderzoek Plant & Omgeving bekend met ingang van 1 januari 2006 geen gebruik meer te willen maken n de locatie in Boskoop in verband met bundeling van activiteiten op een andere locatie in Lisse. Aan Proba BV is toen door de toenmalige eigenaar WUR (Wageningen University & Researchcentrum) gevraagd een plan te schrijven voor de leegstaande situatie die zou ontstaan na het vertrek van het Proefstation. Met het plan ‘Proeftuin van Holland’ stemde WUR in, ook de gemeente Boskoop reageerde positief op een ontwikkeling op het gebied van natuur, educatie en recreatie.

Het oude Proefstation is door middel van de speerpunten natuur, zorg, recreatie en educatie omgevormd tot de Proeftuin van Holland dat staat voor een informatief en educatief centrum voor én over de sierteeltsector voor professioneel gebruik en met recreatieve mogelijkheden voor de consument. De ontwikkeling op en rond de ‘Proeftuin van Holland’ geeft invulling aan de Greenport gedachte en zet de regio Boskoop beter op de kaart.

Sortimentstuin Harry van de Laar
Een belangrijk onderdeel van het Proefstation was de Sortimentstuin Harry van de Laar. Vandaag de dag is deze tuin nog steeds onderdeel van de huidige locatie Proeftuin van Holland. De sortimentstuin bestaat al sinds 1985 op deze locatie. In 2003 is de tuin vernoemd naar de nationaal en internationaal gerespecteerde sortimentsdeskundige Harry van de Laar (1922-1999). Harry was een inspirerende sortimentsspecialist die zich inzette voor kwaliteitsverbetering, kennisspreiding en naamgeving van het sortiment van boomkwekerijgewassen en vaste planten in Nederland en daarbuiten.

Proba BV heeft als nieuwe eigenaar de sortimentstuin als uitgangspunt genomen voor de verdere conceptontwikkeling van de Proeftuin van Holland. De grond voor de sortimentstuin is ter beschikking gesteld door Proba BV aan de Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar, onderdeel van KVBC (Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen).