GreenFloat

'Er ontkiemt iets moois op het water!'

Geniet van een prettig verblijf op een mooie locatie! GreenFloat BV is een nieuw en ondernemend concept, dat nu ontkiemt op de Proeftuin van Holland in Boskoop.

Uniek verblijf
GreenFloat BV biedt unieke verblijven op het water. De GreenFloat is met oog voor duurzaamheid ontworpen en bieden gasten een fijn verblijf in een groene omgeving. Hier kunt u écht tot rust komen en genieten van een groene oase in Boskoop.

Locatie
Vanaf medio september 2019 ligt de eerste GreenFloat in het water op de Proeftuin van Holland in Boskoop. Deze unieke locatie biedt u veel mogelijkheden voor ontspanning, vermaak en recreatie. Denk hierbij aan fiets- en wandelroutes in de directe omgeving, een theeschenkerij, streekwinkel en de buitengewoon bijzondere sortimentstuin ‘Harry van de Laar’, dé etalage van het Boskoopse product.

Realisatie
De realisatie start al in september 2019. Verdere uitrol naar een volledig ingericht recreatiepark met groene ambiance zal zijn tot eind 2020/begin 2021.

Ontkieming
Tijdens de ontkieming denken we met u mee over een op maat gemaakt concept voor uw eigen GreenFloat BV. De ontwikkeling hiervan is net gestart en de mogelijkheden zijn enorm. U kunt het geheel in de sfeer laten maken van uw eigen producten.

Investeren
Wij bieden u serieus aantrekkelijke zakelijke kansen om mee te profiteren in de nieuwe markt van groen recreatief verhuur. We bieden u nu de mogelijkheid voor een groene investering en met een uniek product waarover positief gesproken zal worden. Gun uw klanten, familie, vrienden en natuurlijk uzelf de mogelijkheid om een aantal dagen en nachten te verblijven in uw eigen GreenFloat. Daarnaast profiteert u mee van het rendement bij verhuur, waarbij u volledig ontzorgt wordt. U bepaalt mede de spelregels en wij zoeken de gasten. Voor u het rendement en het genot.


 ‘There’s something good germinating on the water...’

Enjoy a comfortable accomodation on a nice location! GreenFloat BV is a new and enterprising concept now unfolding on the Proeftuin van Holland in Boskoop.

Unique accomodation
GreenFloat BV offers unique accommodations on the water. The GreenFloat are designed with attention to durability. And offers guests to stay in an accommodation in an green environment. Here you can really unwind and enjoy the green oases in Boskoop.

Location
From mid-September 2019 the first GreenFloat will be located on the Proeftuin van Holland in Boskoop. This unique location offers you a lot of possibilities to relax, enjoyment and recreation. Think of walkingand bicycle routes in the immediate surroundings, restaurant, local shops and the extraordinary and unique ‘Harry van de Laar’ assortment gardens, THE shop-window for the Boskoop product.

Implementation
The realisation of this project is due to begin in september 2019. A further roll-out into a fully-equipped recreation park in a green environment will be developed towards the end of 2020 and the beginning of 2021.

Germination
During the germination phase, we will explore ideas with you for a custombuilt concept for your own GreenFloat BV. Development has just begun and the possibilities are enormous. You can have it created entirely in a theme corresponding to your own products.

Investing
We’re offering attractive business opportunities for you to take advantage of the new market in green recreative rentals. We are now extending you the opportunity to take part in a green investment in a unique product which will be attracting lots of positive discussion. Give your clients, family, friends and ofcourse yourself the opportunity to spend a few days and nights on your own GreenFloat. Added to this, your profit from the rental remuneration, allowing you to be completely worry-free. You determine with us the rules of play, and we find the guests. The financial yield and the enjoyment is yours.


 GreenFloat BV
Rijneveld 153 | 2771 XV Boskoop
Tel.: (+31) (0)88-8787888 | (+31) (0)6 43 43 26 42